جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب قطعنامه 598

شهید مهدی صادق‌ زاده 18 آگوست 14

شهید مهدی صادق‌ زاده

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

آذرماه سال هزاروسیصدوچهل‌‌‌‌‌‌‌وپنج بود و ششمین روز آن. سال‌‌‌روز شاد تولد آخرین و تنهاترین امام شیعیان هم از راه رسیده بود و آقا غلامرضا سومین پسرش را در آغوش گرفته بود. به یاد و به عشق امام غایبش او را مهدی نام گذاشت.

ادامه مطلب

ادامه مطلب