جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب فردوس رضا،

شهید زین العابدین حسن بیکی 18 آگوست 14

شهید زین العابدین حسن بیکی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

سال هزاروسیصدوپنجاه‌‌ویک خورشیدی در شهرستان دامغان فرزند آخر محمدمهدی حسن‌‌بیکی و صغری حقیری به دنیا میآید. پدر و مادر او را زین‌‌العابدین مینامند و این به دلیل ارادت‌شان به امام چهارم(ع) است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب