جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب علی اکبر بابایی

خاطره ای از شهید علی اکبر بابایی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید علی اکبر بابایی

«شهید علی اکبر بابایی»

نام پدر: رضاقلی
مسئولیت: فرمانده گردان پیاده فتح 
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب