جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید محمد ایمنی

خاطره ای از شهید محمد ایمنی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید محمد ایمنی

«شهید محمد ایمنی»

نام پدر: محمدحسین            
مسئولیت: محقق پذیرش قرارگاه حمزه         
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
شهید محمد ایمنی 10 آگوست 14

شهید محمد ایمنی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

صبح‌‌گاه اولین روز مردادماه سال هزاروسیصدوچهل‌‌وسه که گلخندهای شکرین پسته‌‌زارهای نعیم‌‌آباد دامغان به بار نشسته بود، خانوادۀ محمدحسین شاهد زیباترین حضور زندگی و لبخند شیرین اجابت خداوند بود.

تولد محمد به‌‌همراه تحفۀ بهشتی صلوات و شوروشوق و اشک‌‌های از سر ذوق. نامش را هم‌‌نام سرسلسله‌‌جنبان کائنات نهادند و فامیلی‌‌اش ایمنی تا در جوار اجابت‌‌های بی‌‌شمار پروردگارش هماره امن و امان باشد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب