جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید سیدرضا ترابی

خاطره ای از شهید سیدرضا ترابی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید سیدرضا ترابی

«شهید سیدرضا ترابی»

نام پدر: سید علی اصغر
مسئولیت: آرپی جی زن
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۱۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادامه مطلب

ادامه مطلب