جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید حسینعلی اکبزاده

خاطراتی از شهید حسینعلی اکبرزاده 15 آوریل 16

خاطراتی از شهید حسینعلی اکبرزاده

 «شهید حسینعلی اکبرزاده»

نام پدر: غلامعلی
مسئولیت: راننده گریدر
تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۰۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب