جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب روزهای خدمت

شهید عباسعلی چوپانی 18 آگوست 14

شهید عباسعلی چوپانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

دوازده روز از سال نو گذشته‌‌ بود و در سراسر دامغان جشن سال نو برپا بود.سال هزاروسیصدوسی‌‌وپنج، شادی در خانواده آقای علی‌اکبر چوپانی صدچندان شده‌‌ بود؛ خانواده‌ای گرم در روستای مؤمن‌آباد دامغان، عضوی جدید در سالی جدید. نوزادی که تازه تولد یافته بود، عباسعلی نام گرفت.

ادامه مطلب

ادامه مطلب