جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب روزهاي تلخ و شيرين

شهید مهدی اردکانی 5 آگوست 14

شهید مهدی اردکانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

روز دهم مهرماه سال هزاروسیصدوچهل بود که صدای گریۀ طفلی به خانوادۀ مشهدی رضا شادی بخشید. در شهرستان دامغان به دنیا آمد. پدر، رانندۀ کامیون بود و با عبور از کوه و صحرا و با زحمت فراوان، چرخۀ زندگی ده سر عائله را می‌چرخاند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب