جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب خوش رفتاری

شهید مهدی بهرامی 12 آگوست 14

شهید مهدی بهرامی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

مهدی فرزند محمدرضا در تاریخ پانزدهم خردادماه هزاروسیصدوپنجاه در شهرستان دامغان چشم به جهان گشود؛ در خانواده‌ای مذهبی و اصیل.

پدر ایشان مغازۀ باطری‌سازی اتومبیل دارد و از این راه زندگی آبرومندی را با زحمت فراوان برای خانواده فراهم می‌کند. او هم یاور پدر بود در مغازه و هم دلگرمی برای مادر در خانه. ادامه مطلب

ادامه مطلب