جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب حملات نظامي عراق

شهید ابراهیم امیراحمدی 8 آگوست 14

شهید ابراهیم امیراحمدی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

متولد سال هزاروسیصدوچهل‌وپنج بود، اما نه! رفتارش بیش از این‌ها را نشان می‌‌داد. فرزند روستایی امیرآباد و پروردۀ دست پدر و مادری زحمت‌کش؛ تا کلاس سوم دبیرستان درس خوانده‌ بود اما معلم عشق بود و استاد اخلاق. کودکی را در مزرعه و کنار جوی و درخت گذرانده‌ بود. با پدرش محمد امیراحمدی، بیل زده‌ بود، درو کرده‌ بود و روی دامان مادرش قصه‌ها از عشق و ایمان و شجاعت شنیده‌ بود. کوچک بود اما نقل بزرگواری‌‌اش بر زبان اهل روستا بسیار می‌رفت.

ادامه مطلب

ادامه مطلب