جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب جانباز شیمیایی

خاطره ای از شهید مهدی فراتی 19 ژوئن 16

خاطره ای از شهید مهدی فراتی

«شهید مهدی فراتی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: مسئول ترابری قرارگاه حمزه
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۰۸/۳۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب