جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب اوضاع نامناسب اقتصادی

شهید حسن خادمیان وامرزانی 21 آگوست 14

شهید حسن خادمیان وامرزانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

حسن، ششمین فرزند خانواده حاج‌غفار و عذراخانم در چهارمین روز مردادماه سال چهل‌ویک در تهران به‌دنیا آمد. قبل از شروع تحصیل از تهران به روستای وامرزان دامغان آمدند.

تا پنجم ابتدایی را در همان روستا درس خواند. ترک تحصیل کرد و به کار آزاد مشغول شد. بعدها برای کار به قزوین رفت و در یک مرغداری مشغول به ‌کار شد. برای خودش درآمد داشت و در امور خیریه هم کمک می‌کرد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب